EBITDA - za kolik se prodávají firmy na akciových trzích?

O ukazateli EBITDA a možnostech ocenění firmy prostřednictvím tržních násobků jsme se již zmiňovali v předchozích článcích. Násobek (tzv. multiple) EV/EBITDA  představuje v podstatě číslo, které získáme prostým poměrem tržní hodnoty firmy a jejího ukazatele EBITDA, tedy „provozního zisku před odpisy“. Tato data ale nejsou u většiny firem v českém prostředí dostupná, jelikož pouze malé procento z nich je obchodováno na akciovém trhu. Světové akciové trhy ale nabízí ve srovnání s tím českým, obrovské informační možnosti pro identifikaci EBITDA násobků jednotlivých firem i celých odvětví. Zajímá Vás, za jaké EBITDA násobky se obchodují firmy na evropských akciových trzích?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Infografika_CE-724x1024.png.

Dostupná data

Prof. Damodaran, celosvětově uznávaná kapacita v oblasti valuací, publikuje spoustu článků a dat týkajících se mj. právě akciových trhů. Přinášíme vám krátký přehled EBITDA násobků vybraných odvětví evropského trhu za roky 2018 a 2019.

Jsou akcie nadhodnoceny?

Za povšimnutí stojí nezanedbatelné meziroční nárůsty tržních hodnot firem v rámci všech uvedených odvětví, resp. jejich ocenění trhem. Je to přirozený vývoj? Došlo skutečně během jednoho roku k nárůstu průměrné hodnoty firem všech odvětví, když provozní zisky rostou mírně při relativním zpomalování ekonomiky. Nebo se trh mýlí a skutečná (vnitřní) hodnota akcií je nižší. 

Doporučení

Mějte na paměti, že využití takovýchto dat nemusí být ideální cestou pro stanovení hodnoty Vaší firmy. Každá firma je totiž jedinečná ve všech aspektech svého fungování, ve velikosti svého potenciálu a v rizicích, kterým čelí. Více informací o možnostech ocenění firmy na webu.

Za tým Credit Estimate
Luboš Martinák
konzultant
Luboš Martinák