Při prodeji nebo nákupu firmy se pravděpodobně setkáte se situací, že hodnota cílové firmy (tzv. targetu) je vyjádřena jako násobek ukazatele EBITDA. Tento násobek se zpravidla může pohybovat v širokém intervalu – od nízkých jednotek u firem s nižší přidanou hodnotou a nízkým potenciálem růstu do budoucna po 10 až 15násobek u technologických firem s vysokým růstovým potenciálem. V první řadě je ovšem nutné samotný ukazatel EBITDA identifikovat. Více informací o samotné problematice identifikace a stanovení EBITDA v odkazu.

Příklad

Za předpokladu, že cílová firma generovala roční EBITDA na úrovni 10 mil. Kč a násobek pro ocenění byl na základě analýzy potenciálu oceňované firmy stanoven na 6x, činí celková hodnota firmy 60 mil. Kč. Jelikož se jedná o ocenění firmy na úrovni tzv. „entity“, tedy hodnota firmy pro vlastníky i věřitele, je nutné odečíst hodnotu dluhů (bankovních úvěrů a jiných dlouhodobých úročených úvěrů) k datu, ke kterému je hodnota společnosti stanovena. V případě, že hodnota dluhů činí 20 mil. Kč, tak celková hodnota firmy (vlastního kapitálu) je rovna 60 – 20 = 40 mil. Kč. Tato výše představuje vyjádření pro 100% vlastnický podíl ve společnosti.

Důležité je zde zmínit, že proces ocenění, stanovení EBITDA a výše násobku je reálně složitější, než je zde popsáno. Cílem tohoto článku ovšem je snaha o pochopení základních principů výše zmíněné metody ocenění.

Chyby, kterých se vyvarovat

Při odhadu hodnoty firmy zásadně nespoléhejte na jedinou metodu ocenění. V určitých případech může být využití EBITDA či jiného násobku zcela zavádějící. Proto by ocenění na základě násobku určité veličiny doplněno o jakékoli výnosové ocenění, zcela reflektující budoucí výnosový potenciál firmy. V praxi je velmi často využíváno přístupu – identifikujeme roční EBITDA a vynásobíme ukazatel 6x. Tímto přístupem můžete za určitých okolností jako prodávající prodat nový vůz značky Audi za cenu Fiat. Poraďte se při transakci raději se svým poradcem a neprodělejte kalhoty.

Více informací o nabízených službách Credit Estimate v odkazu.

Za tým Credit Estimate
Luboš Martinák
konzultant
Luboš Martinák