Blog - vstup společnosti Airbnb na akciový trhV nedávné době bylo u nás i v zahraničí realizováno několik významných IPO (initial public offering), tedy vstupů společností na burzu. V praxi dojde k tomu, že akcionáři firmy se rozhodnou odprodat své podíly nebo získat kapitál pro další růst společnosti na akciovém trhu. Investoři tak mohou nákupem akcií jednoduše investovat své prostředky do již veřejně obchodované společnosti. V rámci pražské burzy můžeme vzpomenout na Českou zbrojovku nebo společnost Pilulka. V zahraničí byl zaznamenán největší ohlas při vstupu společnosti Airbnb na americkou technologickou burzu zvanou Nasdaq. Může se zdát, že vstup firmy na akciový trh nemá větší spojitost s oceňováním či prodejem firmy, ale je tomu přesně naopak. Investoři odkupují akcie firmy při IPO za předem stanovenou cenu. Investor by ale měl být obezřetný, zda stanovená cena odpovídá skutečné hodnotě firmy.

Akcionáří maximalizují své výnosy

Vstup společnosti Airbnb na akciový trhStávající akcionáři a jejich poradci mají pochopitelně o společnostech ty nejlepší představy a snaží se z transakce získat co nejvíce prostředků. Cena akcií a tím pádem ocenění firmy tak může vyšplhat na vysoké částky. U Airbnb se celková tržní kapitalizace (hodnota firmy na základě aktuální tržní ceny akcie) vyšplhala na 88 mld. USD. Tabulka zobrazená výše reflektuje uvažovanou hodnotu Airbnb v případě, že v budoucnu (v roce 2031) dosáhne společnost danou výši hrubých rezervací a dané výše ziskové marže. Pro pochopení kontextu je nutné uvést, že výše hrubých rezervací dosáhla v roce 2020 úrovně 26 mld. USD a v roce 2019, tedy posledním roce neovlivněném covidem 38 mld. USD. Pro porovnání jeden z největších hráčů na trhu – Booking.com dosahuje hrubých rezervací na úrovni 96 mld. USD a hrubé ziskové marže 35 %.

 

Porovnání tržní kapitalizace a odhadované hodnoty

Z tabulky je zřejmé, že tržní kapitalizace na úrovni 88 mld. USD vybočuje i z velmi optimistického scénáře vývoje společnosti. Aktuální ocenění trhem předpokládá dosažení 270 mld. USD na úrovni hrubých rezervací při 35% provozní ziskové marži. To by znamenalo dosažení zdesetinásobení úrovně tržeb mezi lety 2020 a 2031. Dostát takového výsledku není nereálné, považoval bych jej ale za velmi nepravděpodobné, a to zejména s ohledem na to, že Airbnb již není startup v pravém slova smyslu a bude velmi těžké dosahovat tak vysokých přírůstku tržeb každý rok. V období 2017 až 2019 bylo dosaženo meziročního růstu 47, resp. 31 %. Je tak zřejmé, že dochází ke zpomalování růstu.

Cena transakce vs. reálná hodnota

Airbnb lze považovat za určitý „lovebrand“, což se nepochybně projevilo i v ceně, za kterou společnost na burzu vstoupila a obrovském nárůstu ceny, který následoval. Z příkladu je tak patrné, že ne vždy se cena transakce rovná námi očekávané firemní hodnotě. To platí nejen na akciovém trhu, ale i v rámci firemních transakcí mimo burzovní obchodování.

Za tým Credit Estimate
Luboš Martinák

Luboš Martinák