Tesla - jsou akcie společnosti Tesla předražené?Cenovka automobilky dokonce významně přesáhla koncern Volkswagen. Je na čase do jedoucího vlaku přistoupit?

Ne tak docela. Ale popořádku. Ač by se mohlo zdát, že investování do akcií nemá s oceňováním příliš společného, není tomu tak. Vlastně je to přesně naopak. Investování do akcií by v ideálním případě mělo být podloženo právě oceněním firmy, přesněji akcie a jejím porovnáním s její aktuální tržní cenou. Stanovíme tedy odhad vnitřní hodnoty akcie na základě svých fundamentů s následným porovnáním toho, čemu aktuálně věří trh (tzn. za jakou částku je akciový titul obchodován).

Nejvýznamnější akcioví investoři

Zde je důležité zdůraznit, že existuje velké množství strategií v oblasti akciových investic. My se ovšem budeme zajímat o jednu, která dává z našeho pohledu smysl. Vlastně nejen z našeho. Historicky nejúspěšnější akciový investoři jako Benjamin Graham či Warren Buffet zastávali právě tuto strategii. Strategii, která spočívá v porovnání aktuální ceny akcie a hodnoty akcie, kterou si investor stanoví pomocí vlastního ocenění firmy.

Obchodování s akciemi, tak jak jej známe z filmů

Zní to jednoduše. V této souvislosti se musíme odkázat na p. Gladiše z investičního fondu Vltava Funds, který se tázal, proč nebyl nikdy natočen film o těchto dvou největších a nejúspěšnějších investorech.  Odpověď je vcelku jednoduchá – bylo by to zkrátka nezáživné. Celá jejich práce, resp. jejich týmu, spočívá v analýze výročních zpráv a analýzách odvětví, ve kterém se oceňovaná firma pohybuje. To nezní tak, jak to známe z amerických filmů, kdy obchodování s akciemi je plné adrenalinu, vítězství a nezdarů.

Proč tedy nejsou akcie Tesly vhodnou investicí?

Protože jsou drahé. Jejich fundamentální (vnitřní) hodnota neodpovídá jejich tržní ceně, resp. jejich tržní cena výrazně převyšuje vnitřní hodnotu. Cena akcie tak není tažena svými fundamenty, ale obecnou vírou v danou značku a jejího představitele. A v čem je problém? Z dlouhodobého hlediska by se totiž tržní cena a vnitřní hodnota měly sbližovat. Cena na trhu tak bude pravděpodobně klesat, dokud se nepotká se svou vnitřní hodnotou. Správnou strategií by tedy měla být investice do firmy, jejíž aktuální cena je nižší než naše vnitřní hodnota. V této pozici následně vydržet, přičemž někdy se hovoří o ideálním investičním horizontu na úrovni sedmi let.

Mnoho „ale“

Na druhou stranu se může stát, že cena akcií společnosti Tesla neklesne. Hysterie okolo samotné značky a jejího představitele Elona Muska vydrží a bude dále stoupat. To je ovšem spojeno s velkým rizikem, které by hodnotový investor (tak se nazývá popisovaná strategie) neměl podstupovat. V určité chvíli bude totiž muset být tato hysterie také potvrzena finančními výsledky. A zde právě přichází kámen úrazu. Ocenění firmy, které je založené na predikovaných budoucích finančních výsledcích, vychází na menší než poloviční hodnotě aktuální ceny společnosti (tržní kapitalizace).

Podpůrné analýzy

Níže přikládáme odkazy na zajímavé články. Prvním z nich je ocenění již na našich stránkách zmiňovaného prof. Damodarana  – největší kapacity v oboru oceňování. Jeho ocenění provedeno v polovině roku 2019 stanovilo vnitřní hodnotu akcie na úrovni 190 USD za akcii. Aktuální cena akcie činí 770 USD, což vynásobením všech akcií značí tržní kapitalizaci na úrovni 140 mld. USD. To je o 55 % více, než je aktuální tržní kapitalizace koncernu Volkswagen. Ano, automobilka, která ročně vyrobí přes 11 mil. aut. Tesla vyrobila v roce 2019 téměř 370 tis. aut. To je přibližně 30x nižší produkce.

Druhý článek ukazuje na fakt, že pokud by měla hodnota akcií společnosti Tesla odpovídat jejich tržní ceně, musela by společnost růst o 9,2 % ročně třeba dalších padesát let. To se ještě žádné společnosti nepodařilo a zřejmě ani nikdy nepodaří.

Za tým Credit Estimate
Luboš Martinák
konzultant
Luboš Martinák