Hodnota prodávané firmy se odvíjí její schopnosti generovat budoucí zisky, resp. peněžní toky pro samotné majitele. Tyto peněžní toky nastanou s určitou mírou rizika. Aby hodnota společnosti byla při prodeji co nejvyšší, je nutné mimo snahy o maximalizaci samotných peněžních toků v budoucnu co nejvíce minimalizovat riziko spojené s jejich nenastáním. Rizik vstupující do podnikání je nespočet. V prvním díle seriálu Credit Estimate o přípravě na prodej firmy, se budeme zabývat snížením závislosti společnosti na jejím majiteli.

Obecně lze říci, že jakákoliv přílišná závislost na jediném subjektu, ať už se jedná o klíčového zaměstnance, odběratele, dodavatele nebo samotného majitele, snižuje hodnotu firmy. Jak již bylo zmíněno výše, vyšší riziko znamená nižší prodejní cenu. Obzvlášť u malých a středních podniků v České republice je typická velká závislost provozu společnosti na osobě vlastníka. V očích potencionálního investora bude tato skutečnost téměř vždy představovat vyšší riziko. Předáním agendy nesouvisející s pozicí vlastníka na zaměstnance či manažery lze dosáhnout snížení rizika a zvýšení prodejní ceny Vaší společnosti.

Tým Credit Estimate
Vojta Šťastný
analytik
vojtěch šťastný