Problematika oceňování na bázi EBITDA násobkuNejednou byla v rámci firemních transakcí prodána firmy za cenu výrazně nižší, než jaká je její skutečná hodnota. Jedním z důvodů je realizace jediné, tak často využívané metody ocenění v podobě několikanásobku EBITDA. V českých podmínkách je navíc z nějakého důvodu velmi oblíbený násobek šesti. Ve většině případů tak dojde k významnému odlišení transakční ceny, kterou kupující za společnost zaplatí a skutečné hodnoty firmy. Ocenění totiž není podpořeno analýzou fundamentů, které mají skutečný vliv na hodnotu firmy. Těmi jsou velikost budoucího cash flow pro vlastníky a riziko spojené s jejich realizací. 

Ilustrativní ocenění

Porovnání ocenění Kofola na bázi EBITDA násobku a výnosového oceněníZpracování komplexní valuace není jednoduchou disciplínou. Vyžaduje detailní analýzu firmy v kontextu makro i mikroekonomickém. Vyžaduje znalost daného trhu, postavení firmy na trhu a predikce vývoje těchto dvou veličin. Ukázka jednoduchého ilustrativního ocenění Kofoly níže reflektuje, že odbýt ocenění prostým několikanásobkem provozního zisku může vést ke zbytečné finanční ztrátě prodávajícího. 

Předpoklady valuace

Zjednodušené výnosové ocenění je ilustrativní. Předpokládá 3% budoucí růst cash flow firmy při zvažované diskontní míře dle dat kapitálového trhu vycházející z odvětví Beverges (Soft). Důležité je zmínit, že rozdíl ve valuaci společnosti prezentované výše by u progresivněji rostoucí firmy byl ještě významnější.

Porovnání s tržní kapitalizací

Akcie Kofola, a. s. jsou obchodovány na Pražské burze CP. Tržní kapitalizace k dnešnímu datu 14. 10. 2020 činí 4,9 mld. Kč. Rozdíl v aktuální tržní ceně a ilustrativní valuaci výše lze přiřadit víře investorů ve větší tempo růstu volného cash flow po dobu první fáze, tedy pro nejbližších pět let.

Za tým Credit Estimate
Vojta Šťastný